Kada ulažete u BLOCKADEMIA pool, vaš ADA saldo se sigurno pohranjuje u vaš digitalni novčanik.

Potrebno je odabrati Blockademia Cardano stake pool, ticker ACI, za investiranje ADA i počinjete dobivati nagrade.

Ticker: ACI
Pool ID
:

 

ad7672d51077091866aff6fb43f9f3b75d427c961f6de8a135b07219

 

Kontaktirajte nas za podršku i više informacija